46/CHOLIMEX FOOD/2024: CHẢ GIÒ RẾ THẬP CẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 46/CHOLIMEX FOOD/2024:– Bản tự công bố– [...]

01/CHOLIMEX FOOD/2024: BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 01/CHOLIMEX FOOD/2024– Bản tự công bố– [...]

51/CHOLIMEX FOOD/2020 – CHẢ GIÒ XỐP CHAY

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  51/CHOLIMEXFOOD/2020 – Nhãn – Kết quả [...]

46/CHOLIMEX FOOD/2019 – CHẢ GIÒ RẾ THẬP CẨM

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  46/CHOLIMEXFOOD/2019 – Nhãn – Kết quả [...]

35/CHOLIMEX FOOD/2019 – CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  287/CMF: thay thế nhãn sản phẩm [...]

21/CHOLIMEX FOOD/2019 – CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  237-19/CV-CT: Thay nhãn 04/09/2019 Nội dung [...]

2193/2015/YTHCM-XNCB – CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết  Xác nhận công bố 2193/2015/YTHCM-XNCB  10/09/2018 [...]

03/CHOLIMEX FOOD/2018 – CHẢ GIÒ XỐP

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết 285/CMF: Thay thế nhãn sản phẩm [...]

01/CHOLIMEX FOOD/2018 – CHẢ GIÒ XỐP CON TÔM

Bản tự công bố Ngày xác nhận Thông tin chi tiết và nhãn sản phẩm [...]