89/CHOLIMEX FOOD/2024: NƯỚC MẮM CHOLIMEX 40° ĐẠM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 89/CHOLIMEX FOOD/2024:– Bản tự công bố– [...]

90/CHOLIMEX FOOD/2023: NƯỚC MẮM CHOLIMEX 30 ĐẠM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 90/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

69/CHOLIMEX FOOD/2023: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 69/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

89/CHOLIMEX FOOD/2023: NƯỚC MẮM CHOLIMEX 40 ĐẠM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 89/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

70/CHOLIMEX FOOD/2023: NƯỚC MẮM CHOLIMEX 35 ĐẠM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 70/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

167/CMF: HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX(2X500ML)

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 167/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

166/CMF: HỘP QUÀ NƯỚC MẮM CHOLIMEX(2X750ML)

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 166/CMF/2023:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

14/CHOLIMEXFOOD/2023: NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH HƯƠNG VIỆT HẢO VỊ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 14/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

45/CHOLIMEXFOOD/2022: NƯỚC MẮM ĂN LIỀN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 45/CHOLIMEXFOOD/2022:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

58/CHOLIMEXFOOD/2022: NƯỚC MẮM CHAY ĂN LIỀN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 58/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]