84/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT LẨU KIM CHI

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 84/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

65/CHOLIMEXFOOD/2023: TƯƠNG HỘT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 65/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

74/CHOLIMEXFOOD/2023: XỐT LẨU NẤM

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 74/CHOLIMEX FOOD/2023:– Bản tự công bố– [...]

82/CHOLIMEXFOOD/2022: GIA VỊ KHO CÁ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 82/CHOLIMEX FOOD/2022: – Bản tự công [...]

81/CHOLIMEXFOOD/2022: GIA VỊ KHO THỊT

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 81/CHOLIMEX FOOD/2022: – Bản tự công [...]

50/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT BÚN BÒ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 50/CHOLIMEX FOOD/2022– Bản tự công bố– [...]

66/CHOLIMEXFOOD/2022: DẦU HÀO CHAY

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 66/CHOLIMEXFOOD/2022:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

22/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT LẨU CHUA HẢI SẢN

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 22/CHOLIMEXFOOD/2022:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

83/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT BÒ KHO

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 83/CHOLIMEXFOOD/2022:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]

82/CHOLIMEXFOOD/2022: GIA VỊ KHO CÁ

NỘI DUNG NGÀY CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT 82/CHOLIMEXFOOD/2022:– Bản tự công bố– Nhãn– [...]