SỨ MỆNH

Mang Gia Vị Cuộc Sống đến mỗi bữa ăn ngon. Cholimexfood luôn “nêm” yêu thương hạnh phúc cho mỗi bữa ăn thêm nồng nàn bằng chất lượng , tinh thần trách nhiện, tận tụy với công việc và không ngừng sáng tạo đối với cộng đồng và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lấy khách hàng làm trọng tâm, đề cao vai trò của từng cá nhân và toàn tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm và tính trung thực.
Mang lại cho khách hàng những giá trị cao nhất , thông tin minh bạch, sản phẩm hoàn hảo. Tuân thủ pháp luật trong  kinh doanh. Bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Xem chất lượng toàn diện và  phát triển bền vững là kim chỉ nam cho họat động của Công ty.

Xem nguồn nhân lực là nhân tố then chốt, là tài sản lớn nhất của Công ty.

Liên tục cải tiến và không ngừng phát triển các ý tưởng sáng tạo thành các giải pháp hữu hiệu trong kinh doanh.

Liên tục phát triển và nuôi dưỡng niềm tin của xã hội đối với thương hiệu dịch vụ của Công ty cung cấp. Đây là tôn chỉ, mục đích của Công ty.

Luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của mọi khách hàng, Xem sự thành công, hài lòng của khách hàng là động lực phát triển của Công ty.