35/CHOLIMEX FOOD/2019 – CHẢ GIÒ TÔM THỊT

Nội dung Ngày công bố Thông tin chi tiết 
287/CMF: thay thế nhãn sản phẩm25/11/2020Nội dung thay thế

322-19/CV-CT: Thay đổi mã số mã vạch..

26/11/2019

Nội dung thay thế

308-19/CV-CT: bổ sung nhãn- Khối lượng tịnh 2kg

12/11/2019

Nội dung bổ sung
236-19/CV-CT: Thay nhãn 04/09/2019

Nội dung

35/CHOLIMEXFOOD/2019- Nhãn- Kết quả thử nghiệm

 26/08/2019

 Nội dung công bố