49/CHOLIMEX FOOD/2020 – XỐT BÒ KHO

Nội dung Ngày công bốThông tin chi tiết 
172/CMF: Bổ sung nhãn tịnh 5,8Kg25/08/2021Nội dung bổ sung
286/CMF: thay thế nhãn sản phẩm25/11/2020Nội dung công bố

49/CHOLIMEXFOOD/2020- Nhãn- Kết quả thử nghiệm

 10/03/2020

 Nội dung công bố