Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
61/CHOLIMEX FOOD/2021:XÚC XÍCH MOCHI
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
01/02/2021Nội dung tài liệu