QUYẾT ĐỊNH HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM

Quyết định bổ nhiệm:

– Bà Hồ Ngoc Hương – Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất. (Quyết định số:  03/QĐ-HĐQT)
– Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, R&D (Quyết định số:  04/QĐ-HĐQT)
– Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng (Quyết định số:  05/QĐ-HĐQT)