TÔN VINH “DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TP.HCM TIÊU BIỂU” NĂM 2022

Ngày 13-10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh “Doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” năm 2022 – nhằm vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh và chấp hành các quy định pháp luật, đóng góp ngân sách, chuyển đổi số…

Xin chúc mừng Cholimex Food đạt danh hiệu Doanh Nghiệp TP. HCM Tiêu Biểu năm 2022.