78/CHOLIMEXFOOD/2022: XỐT ƯỚP THỊT NƯỚNG KIỂU HÀN QUỐC VỊ CAY

NỘI DUNGNGÀY CÔNG BỐTHÔNG TIN CHI TIẾT
78/CHOLIMEX FOOD/202208/11/2022Nội dung chi tiết
78/CHOLIMEX FOOD/2022
– Bản tự công bố
– Nhãn
– Phiếu kết quả thử nghiệm
– Tiêu chuẩn kỹ thuật
03/08/2022Nội dung chi tiết