TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TẬP TRUNG CỔ PHIẾU

Để triển khai việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UpCom theo quy định pháp luật hiện hành, Công ty Cổ phần Thực Phẩm xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD..

Chi tiết thông báo (tải về tại đây)