3370/2016/YTHCM-XNCB – TƯƠNG ĐEN

Nội dungNgày công bốThông tin chi tiết 
– Bổ sung khối lương tịnh 10g15/08/2019Nội dung tài liệu
– Gỡ bỏ các logo, Giấy chứng nhận chất lượng trên nhãn sản phẩm
– Điều chỉnh cách ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng
15/08/2019Nội dung tài liệu
3370/2016/YTHCM-XNCB01/8/2016Nội dung tài liệu