THÔNG CÁO CHUNG CỦA CTY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) VÀ CTY NICHIREI FOODS INC. (NHẬT BẢN)

Kính gửi Quí Cổ đông.

Thông cáo chung của Cty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) và Cty Nichirei Foods Inc. về việc chào mua công khai cổ phiếu Cty Cổ Phần Thực Phẩm CHOLIMEX của Cty TNHH MTV Thực Phẩm Masan

 Nội dung (tải về tại đây